31 ส.ค. 61  ด.ต.อดุลย์ ทองบุตร ปฏิบัติหน้าที่สืบสวน(เวรสืบสวน) ร่วมกับฝ่ายปดครอง อำเภอเมืองชัยนาท

สุ่มตรวจปัสสาวะ นักเรียนในสังกัด รร.ราชประชานุเคราะห์ 46 ประมาณ 60 คน ตามคำร้องขอของ ทางโรงเรียน

ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด