ประชาสัมพันธ์

งานนสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท 

73/9 ถนน สถิตย์ธรรม อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000

 Email:[email protected]

 สื่อสาร โทร 056-421354   สภ.เมืองชัยนาท   โทร 056-411734

FAX 056-421353