ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ปฏิกรณ์ หาญหัตถกิจ

ผกก.สภ.เมืองชัยนาท

 

พ.ต.ท.สมนึก เสงี่ยมงาม
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยนาท

พ.ต.ท.สมปอง  นิลสนธิ
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองชัยนาท

พ.ต.ท.อภิมุข เสมสฤษดิ์
รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชัยนาท

 

.ต.ต. เพชรศักดิ์ ฟ้าเหลื่อน

สว.สภ.เมืองชัยนาท

พ.ต.ต.สำราญ ม่วงศรีเมืองดี

สว.สอบสวน.สภ.เมืองชัยนาท

พ.ต.ต.พรชัย ชนะพจน์

สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท

 

พ.ต.ต.โรม ทับเปีย

สว.จร.สภ.เมืองชัยนาท

พ.ต..พิเชษฐ์ ขลุดสกุล

สว.อก.สภ.เมืองชัยนาท

 

หน้าหลัก